Tobias Pre-gib 4 string Koa

Brand: 

Tobias Pre-Gibson 4 string classic
Flame Koa top
Alder body
5 pc neck through
Serial #416
Multi layered headstock
$2999

Strings: 
Status: